बचत खाताहरु !


प्रभु सरल बचत खाता –
 • वाषिर्क ६ प्रतिशत ब्याज पाइने ।
 • रु.१०० मा खाता खोल्न सकिने ।

 • प्रभु समृद्घि बचत खाता –
 • वाषिर्क ७ प्रतिशत ब्याज पाइने ।
 • रु.१००० मा खाता खोल्न सकिने ।

 • प्रभु पौरखी बचत खाता –
 • विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुका लागि ।
 • वाषिर्क ७.५ प्रतिशत ब्याज पाइने ।
 • रु.१००० मा खाता खोल्न सकिने ।

 • प्रभु लक्ष्मी बचत खाता –
 • आधा आकाश ढाक्ने दिदी बहिनीहरुका लागि ।
 • वाषिर्क ८ प्रतिशत ब्याज पाइने ।
 • रु.१००० मा खाता खोल्न सकिने ।

 • प्रभु जुनतारा बचत खाता–
 • छोराछोरीहरुको उज्वल भविष्यका लागि ।
 • वाषिर्क ८ प्रतिशत ब्याज पाइने ।
 • रु.१००० मा खाता खोल्न सकिने (१६ बर्ष मुनिको लागि मात्र)

 • आवधिक बचत खाता–
 • अवधि...ब्याजदर...न्युनतम जम्मा गर्नुपर्ने रकम ।
 • ६ महिना...९ प्रतिशत...रु.१०,०००।–।
 • १ वर्ष.... १० प्रतिशत... रु.१०,०००।–
 • २ वर्ष... ११ प्रतिशत ...रु.१०,०००।–।
 • ३ वर्ष वा सो भन्दा माथि...१२ प्रतिशत...रु.१०,०००।–
 • (नोट– त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गरिने)

  कर्जाका प्रकार अनुसार –
 • १७ प्रतिशत देखि २० प्रतिशत सम्म
 • Copyright © 2012 Prabhu Co-Operative Service Ltd.